บริษัท สยามแอ็กมาร์เก็ตติ้ง จำกัด และร้านเกษตรรุ่งเรือง
ขอขอบคุณชาวไร่อ้อยทุกท่านที่มั่นใจ ใช้ผลิตภัณฑ์ของ
บริษัท สยามแอ็กมาร์เก็ตติ้ง จำกัด

#อ้อยโตไว เพราะใช้ #ไซแอมมีโนสบริษัทงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้า ไซแอมมีโนส !!
กลุ่มลูกค้าชาวสวนลำไย จังหวัดจันทบุรี
ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน
ที่มันใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา